top of page

Lt. Colonel Witness in Trump Impeachment Served At Grad School Funded By Chinese Communist Group.

As usual, follow the money back to the CCP - The China-United States Exchange Foundation rears its head again.


March 16, 2022
0 comments

Komentáře

Komentáře se nepodařilo načíst.
Zdá se, že se objevily se technické potíže. Zkuste se znovu připojit nebo stránku obnovit.
Post: Blog2_Post
bottom of page